Spontan / spontanitet

Spontan  og spontanitet er et farlig begrep. Den vanlige betydningen er uforberedt på, uplanlagt, ugjennomtenkt, ubetenksomt, impulsivt, på stående fot, uventet. I visse sammenheng kan noen av ordene stå for noe bra men de fleste gjør ikke det. 
Barn mangler kunnskap til å kunne tenke konsekvenser og må derved passes på i omgivelser der det finnes risiko, også hjemme. Store mengder glass og "ting" knuses hver år på grunn av barns spontane adferd.
Det sies at fra barn og fulle folk hører man sannheten, driveren er spontanitet, fravær av bevissthet og tenkning.
Sponanitet hos voksne har samme tendens til å knuse, oftest i en mer abstrakt betydning ... særlig knuser det egne muligheter fordi spontan adferd er inkompatibel med å gjøre sitt beste ... bortsett fra i de tilfelle der adferden er svært godt inntrent til en underbevisst handling som hos en topp slalomkjører.

Spontan orden