Om oss

Vi er en gruppe vanlige folk forskjellige yrker som synes livet vår er interessant og viktig og som har investert en del tid og penger i det å øke vår egen innsikt i det man kan kalle livsforbedring. I det daglige har vi forskjellige liv med forskjellig interesser og hobbyer, samtidig har vi konkludert med at det er de samme tingene som skaper hver våre gode liv ... liv vi ønsker å kontinuerlig forbedre, det er en livslang prosess som det i høy grad er mulig å effektivisere.

Mitt eget livsløp har ikke vært mer spesielt enn andres, men der jeg i en tidlig fase trodde at religion ville gi et bra svar forsto jeg etter en stund var et helt feil spor. Saken var vel nok at jeg så ingen andre steder med det jeg antok var tydelige svar, men det skyldtes bare min uvitenhet. 

Internett ga tilgang til mye ubrukelig, men det ga også mulighet for å søke etter og kvalitetssikre det som er robust nok til å tåle både godt og dårlig være.
Da jeg sammen med kolleger og partnere gjennomførte jeg en verdiprosess i konsulentselskapet CMC AS var det for min del en skole med bratt læring, det tok noen år. Hele tiden møtte vi enkelt individer som vi testet tankene våre mot, vi fikk på alle måter bekreftet at vi var på rett vei.

Nå og her er vi opptatt av individet, vårt utgangspunkt er det enkelte menneske. Vi er primært ikke en politisk virksomhet i vanlig forstand.

Vi møtes en gang i måneden for å øke egen kompetanse og livs-mestring, for å hjelpe hverandre.

Er du interessert så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt

Kjell Ramstad