Godt liv

Det gjelder deg som har ambisjoner om noe bedre

Et godt liv er hva foreldre ønsker det for sine barn, det ethvert individ i utgangspunktet ønsker for seg selv. Åpenbart er det mange som ikke får det ønsket innfridd. Mye tyder på at det nå kan være færre en noensinne. 
Dette nettstedet er for deg som vil noe mer, som er villig til å ta noen grep men som skulle ønske du hadde noe mer håndfast, din egen solide plattform som du kan operere ut fra med økt personlig trygghet.
 

Nettstedet er også for deg som har så høye ambisjoner for eget liv at de betingelsene samfunnet tilbyr er en direkte brems.

Ideer som stopper og gir fart, men hvem er hvem? 

Mestringsfaktorer for et godt liv

To ting styrer hvordan vi har det; summen av alle de betingelsene vi opererer i, og vår mestringsevne. Kontinuerlig strømmer mennesker fra dårlige til bedre betingelser, fra visse land ... til visse land. 

For å lage en god rett, et godt firma eller et godt liv må man mestre det. Alt krever trening, men før du kan trene effektivt må du ha gjort deg opp noen tanker om hva det dreier seg om og hva du bør trene på, noe jeg fra nå av vil kalle filosofi. 

All handling forutsetter en viss filosofi, visse ting som du tror på for å lykkes. Jeg bor ved en lakseelv og snakker jevnlig med laksefiskere; hver eneste av dem har gjort seg opp en forestilling av, en filosofi om beste fremgangsmåte for å få laks. De med den beste filosofien, og ferdighetene til å følge den, får flest laks.

På det individuelle nivået er en persons underliggende filosofi helt avgjørende for et dypest sett suksessfullt, lykkelig liv. Det samme gjelder på det sosiale nivået, bedriftskulturen er den drivende kraften som avgjør om et foretak vokser og blomstrer eller forfaller og kollapser. På samme måte er den dominerende, underliggende filosofien den drivende kraften i menneskets historie som avgjør som et samfunn vokser og blomstrer eller om det forfaller og kollapser.

En guide for leve et god liv her på jorden

Jeg vil ikke prøve å fortelle deg hva et godt liv vil være for deg. Men det er bestemte ting som fører til et bedre liv og det er bestemte ting som fører til et dårligere liv.  Vi vil beskrive at et rasjonelt, filosofisk, forståelig, faktabasert fundament for din egen tenkning, en guideline for å leve et godt liv på jorden

Ayn Rand Art in Education

"Menneskene er ikke blitt tildelt annet her i verden enn et potensial ... og de tingene det trenger for å virkeliggjøre det"

                          Ayn Rand

Hva er ditt potensial?

"Alle mennesker er fri til å vokse så mye som de er i stand til og villig til, men det til det nivået som det tenker  som avgjør til hvilket nivå det vil vokse"

                         Ayn Rand